singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์
singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์
singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

Prepare with

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

Intelligent

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

Event

Promotion

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

เตรียมความพร้อมก่อนใคร

สอบวัดระดับ AEIS ก่อนสอบจริง!

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์
singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์
singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์
singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

น้อง จินนี่ และ จีน่า

“ที่ PSLE สอนเราให้แก้โจทย์เลขได้ง่ายขึ้น ไวขึ้น ไม่ปวดหัว ทำำให้เรียนแล้วรู้สึกมีความสุขมากๆ กับการเรียนเลข”

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

สาธิต มศว ประสานมิตรฯ

น้องพลัม

ก่อนมาเรียนที่ PSLEMath หนูไม่ชอบเลขเลย แต่พอได้มาเรียนที่นี่ ก็รู้สึกสนุก และภูมิใจมากที่รู้ว่าจริงๆแล้วเราทำำได้

International Community School (ICS)

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

ตั้งแต่เรียนที่ PSLEMath หนูสนุกกับการแก้โจทย์เลขมาก คะแนนสอบเลขดีขึ้นเรื่อยๆ จนทำำให้หนูได้ที่หนึ่งของห้อง ตอนนี้หนูชอบวิชาเลขมากค่ะ

น้องมายน์

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

น้องชารีฟ

“สนุกมากครับ เมื่อก่อนผมตามเพื่อนๆในห้องไม่ทัน เมื่อก่อนไม่ชอบเรียนเลขเลย แต่ PSLEMath ช่วยให้ผมเข้าใจทุกอย่าง
ง่ายขึ้น ตอนนี้ชอบและอยากมาเรียนครับ ถึงย้ายไปเรียนที่อังกฤษแต่ทุกปิดเทอมผมกลับมาเรียนครับ”

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

British International School, Bangkok (Bangkok Prep)

Garden International school

(GIS)​

ที่ PSLEMath เราทำำโจทย์ปัญหาที่ดูซับซ้อน ให้กลายเป็นเรื่อง

ง่ายสำำหรับนักเรียนทุกคนได้อย่างมหัศจรรย์ ลูกคุณจะสามารถ

วิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างมั่นใจ และต่อจากนี้

การแก้โจทย์เลขจะกลายเป็นเรื่องสนุกสำำหรับลูกของคุณ

ค้นพบเคล็ดลับความเก่งระดับโลก

ของเด็กสิงคโปร์ก่อนใครที่          

ค้นพบเคล็ดลับความ

เก่งระดับโลกของเด็กสิงคโปร์

ก่อนใครที่          

"ที่ PSLEMath เราทำำโจทย์ปัญหาที่ดู

ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายสำำหรับ

นักเรียนทุกคนได้อย่างมหัศจรรย์
ลูกคุณจะสามารถวิเคราะห์และแก้โจทย์
ปัญหาได้อย่างมั่นใจและต่อจากนี้การ
แก้โจทย์เลขจะกลายเป็นเรื่องสนุก
สำำหรับลูกของคุณ"​

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

 การเรียนที่ใส่ใจ ด้วยอัตราสูงสุด 6 คนต่อ 1 ห้อง

ทำำให้ครูให้ความสนใจกับนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด

จึงเกิดการพัฒนาทักษะส่วนตัวสูงสุด เพราะนักเรียนแต่ละคน

จะได้รับแบบฝึกหัดที่แตกต่างกัน เพื่อเน้นการฝึกฝนทักษะที่ไม่คุ้นเคย

อย่างเต็มที่เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุด

เตรียมพร้อมสอบเข้าโรงเรียนที่สิงคโปร์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ตรง

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

วิธีคิดสิงคโปร์

ที่ช่วยให้เด็กไทยเก่งเลขยิ่งขึ้น

Learning Concept of

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

Testimonial

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์
singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

ด้วยระบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ PSLEMath

เป็นการจัดเรียงหลักสูตร ไม่เพียงแค่เน้นเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร

ในโรงเรียน แต่ยังแยกแยะเทคนิคการคิดเลขที่เป็นระบบ

ผ่านโจทย์ปัญหาที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการจัดเรียงเนื้อหา

ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลในรูปแบบของ“personalized worksheet”

ทำำให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่และ

สามารถคิดแบบองค์รวม (Heuristic concept) ได้​

เตรียมพร้อมสอบเข้าโรงเรียนที่สิงคโปร์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ตรง

 การเรียนที่ใส่ใจ ด้วยอัตราสูงสุด 6 คน

ต่อ 1 ห้องทำำให้ครูให้ความสนใจกับนักเรียน

ได้อย่างใกล้ชิด จึงเกิดการพัฒนา

ทักษะส่วนตัวสูงสุด เพราะนักเรียนแต่ละคน

จะได้รับแบบฝึกหัดที่แตกต่างกัน

เพื่อเน้นการฝึกฝนทักษะที่ไม่คุ้นเคย

อย่างเต็มที่เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุด

Prepare with

Intelligent

วิธีคิดสิงคโปร์

ที่ช่วยให้เด็กไทยเก่งเลขยิ่งขึ้น

ด้วยระบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครซึ่ง

เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ PSLEMath

เป็นการจัดเรียงหลักสูตร ไม่เพียงแค่เน้นเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตรในโรงเรียน

แต่ยังแยกแยะเทคนิคการคิดเลขที่

เป็นระบบผ่านโจทย์ปัญหาที่หลากหลาย

อีกทั้งยังเป็นการจัดเรียงเนื้อหา

ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลในรูปแบบของ“personalized worksheet”

ทำำให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของ

ตัวเองได้อย่างเต็มที่และสามารถคิด

แบบองค์รวม (Heuristic concept) ได้​

Learning Concept     of  

Testimonial

สอบวัดระดับ AEIS ก่อนสอบจริง!

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์
singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์
singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

Call: 02 339 3867

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์
singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์
singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

All Rights Reserved 2016 PSLE Math Thailand.

Follow Us

Opening Hours

Weekdays: 10.00 - 18.00 
Saturdays: 09.00 - 18.00
Sundays: By Appointment

Close on Monday

Contact Us

บริษัท คิวบริส เอ็ดดูเคชั่น จำำกัด
3803 อาคาร คิส ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ A1-302
ถนนพระรามที่4 แขวง พระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: 02-339-3867
มือถือ: 092-271-2191, 090-991-4108
อีเมล์: qiss@pslemathglobal.com

singapore math, ติว คณิตศาสตร์	,กวด วิชา คณิตศาสตร์, เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน พิเศษ คณิต ที่ไหน ดี ,ติว คณิตศาสตร์ ป 6,เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ปลาย, ทุน เรียน ต่อ สิงคโปร์, เรียน สิงคโปร์, ติว คณิตศาสตร์ ป 5, กวด วิชา คณิตศาสตร์ ประถม, เรียน ต่อ สิงคโปร์ มัธยม ต้น, สอบ aeis,ติว เลข, สอน พิเศษ คณิตศาสตร์

Call: 02 339 3867